Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

QUẢ ĐÀO

Tròn tròn ưng ửng nhập nhòe khoe
Thấp thóang đầu cành thấy muốn mê
Đôi quả mọng căng đầy quyến rũ
Hai vòng tròn trĩnh chẳng sao chê
Anh kia nhìn thấy lòng chợt nhói
Chàng nọ liếc ngang bước hụt..đê
Muốn lắm tay rờ -cho nhẹ thở
Canh vườn giữ kỹ - chậc...thôi về